به وب سایت فرآورده های لبنی آتی شمال خراسان (پنیک) خوش آمدید

پذیرش نمایندگی
 1. شرکت فرآورده های لبنی آتی شمال خراسان (پنیک) آماده همکاری در امر توزیع در استان ها و شهرستان هایی که طرف قرارداد خود نیست می باشد.
 2. در صورت تمایل به کمک لینک درخواست نمایندگی یا با شماره پیامک 10009121613354 یا از طریق پست الکترونیک درخواست خود را ارسال نمایید.
 3. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامناسب
 4. نام فروشگاه/شرکت(*)
  ورودی نامناسب
 5. استان
  ورودی نامناسب
 6. شهرستان
  ورودی نامناسب
 7. تلفن همراه
  ورودی نامناسب
 8. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامناسب
 9. شرح درخواست
  ورودی نامناسب
 10.