به وب سایت فرآورده های لبنی آتی شمال خراسان (پنیک) خوش آمدید

  قال رسول الله: خوشا به حال آنان که برای خدا با یکدیگر دوستی می کنند.
 
هفت سال دگر از عمر فعالیت تولیدی فرآورده های لبنی آتی شمال خراسان گذشت.
در این مدت لطف و مرحمتی ندیدیم جز الطاف بی کران پروردگار متعال و همکاری و همیاری دوستان در امر فروش و اندوخته ای نداریم جز مرحمت خالق و لطف دوستان.
پس از گذراندن این مدت که تمام آزمون ها را با سربلندی گذراندیم مفتخریم با آنکه کاستی های زیادی در امر تولید و توزیع داشته ایم همچنان مورد لطف و مرحمت خالق هستی و دوستان و هموطنان عزیز قرار گرفته ایم.
از تمام همکاران و دوستانی که در این مدت همواره با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود این شرکت را همراهی نموده اند سپاسگذاریم .به حق این دستاورد متعلق به تمام عزیزان می باشد.
فرآورده های لبنی آتی شمال خراسان
رئیس هیئت مدیره
نیکی