به وب سایت فرآورده های لبنی آتی شمال خراسان (پنیک) خوش آمدید

 

جدول مشخصات محصول
ردیف    
 1 نام محصول پنیر پیتزای 500 گرمی رنده شده
 2  گروه محصول  خانگی
3 وزن 500 گرم
4  تعداد در کارتن  20 عدد

 

 

 

جدول مشخصات محصول
ردیف    
 1 نام محصول پنیر پیتزای 180 گرمی رنده شده
 2  گروه محصول  خانگی
3 وزن 180 گرم
4  تعداد در کارتن  40 عدد

 

 

 

جدول مشخصات محصول
ردیف    
 1 نام محصول پنیر پیتزای 2500 گرمی معمولی رنده شده
 2  گروه محصول رستورانی
3 وزن 2500 گرم
4  تعداد در کارتن  4 عدد

 

 

 

جدول مشخصات محصول
ردیف    
 1 نام محصول پنیر پیتزای 1000 گرمی رنده شده
 2  گروه محصول رستورانی
3 وزن 1000 گرم
4  تعداد در کارتن  10 عدد

 

 

 

جدول مشخصات محصول
ردیف    
 1 نام محصول پنیر پیتزای 2500 گرمی مخصوص رنده شده
 2  گروه محصول رستورانی
3 وزن 2500 گرم
4  تعداد در کارتن  4 عدد